Економічний ф-т стор.1 - system

Перейти до вмісту

Головне меню:

Модулі
Модулі економічного факультету БНАУ 
стор. 1

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

 

Перейти на стор.2

Кафедра економічної теорії та історії
 
1С: Бухгалтерія (Томілова Н.О.)
Економічна теорія -  0305 "Економіка і підприємництво" (Рибак Н.О.)
Аудит (Томілова Н.О.)
Економічна теорія -  0306 "Менеджмент і адміністрування" (Рибак Н.О.)
Бухгалтерський облік загальна теорія (Свиноус І.В. )
Історія економіки та економічної думки (Ботвинко Н.А.)
Бухгалтерський облік (Свиноус І.В.)
Макроекономіка - 0305 "Економіка і підприємництво" (Сидоренко А.І.)
Внутрішньогосподарський контроль (Томілова Н.О.)
Мікроекономіка - 0305 "Економіка і підприємництво", "Фінанси та кредит", "Облік і аудит" (Сидоренко А.І.)
Звітність підприємств (Хомяк Н.В.)
Регіональна економіка - 0305 "Економіка і підприємництво" (Безпечна І.В.)
Етика обліку і аудиту (Хомяк Н.В.)
Регіональна економіка - 0306 "Менеджмент і адміністрування" (Безпечна І.В.)
Методи і моделі прийняття управлінських рішень (Хомовий С.М.)
 
Методологія наукових досдіджень з обліку і аудиту (Свиноус І.В.)
 
Міжнародні стандарти аудиту (Хомяк Н.В.)
 
Облік, аналіз та фінанси сільськогосподарських кооперативів (Томілова Н.О.)
 
Облік в бюджетних установах (Стаднік Л.І.)
 
Облік в зарубіжних країнах (Хомовий С.М.)
 
Облік в рибництві (Стаднік Л.І.)
 
Облік ЗЕД підприємств (Хомяк Н.В.)
 
Облік і аудит (Заболотний В.С.)
 
Облік і аудит (Свиноус І.В.)
 
Облік і звітність в оподаткуванні (Заболотний В.С.)
 
Облік у банках -  (Хомяк Н.В.)
 
Організація і методика аудиту (Заболотний В.С.)
 
Організація обліку - маг. (Стаднік Л.І.)
 
Організація обліку - спец.(Стаднік Л.І.)
 
Організація обліку в с.-г. - маг. (Стаднік Л.І.)
 
Організація обліку в с.-г. - спец. (Стаднік Л.І.)
 
Податковий менеджмент (Хомовий С.М.)
 
Система національних рахунків (Хомовий С.М.)
 
Судово-бухгалтерська експертиза (Заболотний В.С.)
 
Управлінський облік (Хомовий С.М.)
 
Фінансовий облік (Свиноус І.В.)
 
Фінансовий облік 1 (Свиноус І.В.)
 
Фінансовий облік 2 (Свиноус І.В.)
 

Кафедра інформаційних систем і технологій
 

Кафедра менеджменту
 
АРМ бухгалтера (Замкевич Б.М.)
Аграрний менеджмент (Шемігона О.І.)
Економіко-математичне моделювання (Бондар О.С.)
Інноваційний менеджмент (Шемігона О.І.)
Економічна інформатика (Бондар О.С.)
Контролінг (Сокольська Т.В.)
Інформатика  (Замкевич Б.М.)
Менеджмент (Вихор М.В.)
Інформатика - бакалавр агрономічний ф-т (Савчук О.В.)
Менеджмент організацій (Шемігона О.І.)
Інформаційні системи в управлінні ЗЕД (Бондар О.С.)
Менеджмент персоналу (Сокольська Т.В.)
Інформаційні системи в управлінні організаціями (Бондар О.С.)
Менеджмент підприємств АПК (Шемігона О.І.)
Інформаційні системи в фінансах (Трофимчук М.І.)
Основи управлінського консультування (Коваль Н.В.)
Інформаційні системи і технології (Трофимчук М.І.)
Операційний менеджмент (Вихор М.В.)
Інформаційні системи і технології обліку (Замкевич Б.М.)
Публічне адміністрування (Коваль Н.В.)
Інформаційні системи підприємств (Трофимчук М.І.)
Соціологія (Хахула Л.П.)
Інформаційні технології - 2 курс агрономічний ф-т (Савчук О.В.)
Соціологія праці та управління
 (Хахула Л.П.)
Інформаційні технології - 5 курс (маг.), агрономічний ф-т (Савчук О.В.)
Стратегічне аналіз (Гринчук Ю.С.)
Інформаційно-консультативне забезпечення  в АПК - 5 курс (спец.), агрономічний ф-т (Савчук О.В.)
Стратегічне управління (Гринчук Ю.С.)
Комп'ютерний аудит (Замкевич Б.М.)
Управління інноваційми (Сокольська Т.В.)
Моделювання економічних систем (Бондар О.С.)
Управління персоналом (Сокольська Т.В.)
 
 
 
 
Управління потенціалом підприємства (Коваль Н.В.)

Кафедра менеджменту зовнішньо-економічної діяльності та євроінтеграції
 

Кафедра фінансів та кредиту
 
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності (Губенко)
Біржова діяльність - (Шевченко А.О.)
Державне і регіональне управління (Арбузава Т.В.)
Біржовий ринок - (Шевченко А.О.)
Економіка і організація аграрного сервісу (Шпак)
Бютжетний менеджмент - ОКР "спеціаліст", галузь знань "Економіка та підприємництво", спеціальність "Фінанси і кредит", "Облік і аудит"; ОКР "магістр", галузь знань "Економіка та підприємництво", спеціальність "Фінанси і кредит"  (Батажок С.Г.)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (Губенко)
Бютжетна система - ОКР "Бакалавр", галузь знань "Економіка та підприємництво", напрям підготовки "Фінанси і кредит" (Батажок С.Г.)
Зовнішньоекономічна комерційна діяльність (Губенко)
Гроші та кредит - ОКР "Бакалавр", галузь знань "Економіка та підприємництво", напрям підготовки "Економіка підприємства", "Облік і аудит" (Батажок С.Г.)
Методологія та організація наукових досліджень (Губенко)
Гроші та кредит - ОКР "Бакалавр", галузь знань "Економіка та підприємництво", напрям підготовки "Фінанси і кредит" (Батажок С.Г.)
Міжнародне митне регулювання (Губенко)
Етика бізнесу та ділового спілкування - магістр "Менеджмент організацій", "Менеджмент ЗЕД" (Артімонова І.В.)
Міжнародні економічна інтеграція (Губенко)
Інвестиційний аналіз - ОКР "Бакалавр", галузь знань "Економіка і підприємство", напрям підготовки "Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Фінанси та кредит" (Артімонова І.В.)
Міжнародні економічні відносини (Арбузова Т.В.)
Інвестиційний менеджмент - маг., спеціальність: Е (Варченко О.М.)
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
Інвестиційний менеджмент - маг., спеціальність: М, З (Варченко О.М.)
Організація лісового та садово-паркового господарства (Шпак)
Інвестиційний менеджмент - маг., спеціальність: Ф (Варченко О.М.)
Організація і планування сільськогосподарського виробництва (Губенко)
Інвестиційний менеджмент - спец., спеціальність: М, З (Варченко О.М.)

Продовження на стор.2
 
 
Назад до вмісту | Назад до головного меню