Факультети - system

Перейти до вмісту

Головне меню:

Агробіотехнологічний факультет
 • кафедра землеробства, агрохімії та грунтознавства
 • кафедра механізації та електрофікації сільськогосподарського виробництва
 • кафедра технологій у рослинництві та захисту рослин
 • кафедра генетики, селекції та насінництва сільськогосподаоських культур
 • кафедра садово-паркового господарства
 • кафедра лісництва, ботаніки та фізіології рослин
 • кафедра геодезії, землеустрою та кадастру
Біолого-технологічний факультет
 • кафедра технології, виробництва продукції дрібного тваринництва та птахівництва
 • кафедра органічної та біологічної хімії
 • кафедра генетики, розведення та селекції тварин
 • кафедра технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин
 • кафедра технології виробництва  молока і м'яса
 • кафедра харчових технологій і технології переробки продукції тваринництва
 • кафедра гігієни тварин та основ біофізики
Факультет ветеринарної медицини
 • кафедра акушерства і біотехнології репродукції тварин
 • кафедра анатомії та гістології ім. П.О. Ковальського
 • кафедра мікробіології та вірусології
 • кафедра хірургії та хвороб дрібних домашніх тварин
 • кафедра епізоотології та інфекційних хвороб
 • кафедра нормальної та патологічної фізіології тварин
 • кафедра терапії та клінічної діагностики
 • кафедра ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії ім. Й.С. Загаєвського
 • кафедра паразитології
Екологічний факультет
 • кафедра екології та біотехнології
 • кафедра прикладної екології
 • кафедра екотрофології
 • кафедра неорганічної та анатомічної хімії
 • кафедра безпеки життєдіяльності
 • кафедра іхтіології та зоології
 • кафедра виробництва та переробки продукції рибництва
Економічний факультет
 • кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
 • кафедра економічної теорії
 • кафедра інформаційних систем і технологій
 • кафедра менеджменту
 • кафедра менеджменту зовнішньо-економічної діяльності та єврофнтеграції
 • кафедра фінансів та кредиту
 • кафедра економіки підприємства
 • кафедра вищої математики
Факультет права та лінгвістики
 • кафедра іноземних мов
 • кафедра романо-германської та сластичної філології
 • кафедра перекладу та лінгвокраїнознавства
 • кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін
 • кафедра історії, теорії держави і права та державного будівництва
 • кафедра цивільно-правових відносин
 • кафедра публічно-правових дисциплін
 
Назад до вмісту | Назад до головного меню